Oznámení záměru „Řešení kalového hospodářství na Drastech“ (pro MŽP ČR)

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 18, 2009
Price (Kč without VAT)
595,000 ,- Kč
Supplier
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

"Studie proveditelnost i" byla řešena ve třech variantách. Z výsledku posouzení variant z pohledu vlivu na životní prostředí bude navržena k realizaci nejvýhodnější varianta.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.