Zmapování oblastí vhodných pro sport a aktivní trávení volného času v hl. m. Praze, zpracování podkladů a následné vyhotovení informačního materiálu

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 13, 2009
Price (Kč without VAT)
893,000 ,- Kč
Supplier
Kartografie PRAHA, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Účelem zakázky je poskytnout veřejnosti souhrnnou nabídku sportovních a volnočasových aktivit na veřejných prostranstvích v Praze ve formě praktické informativní brožury či souboru brožur, jejíž součástí musí být i mapa s dotčenými lokalitami a s nabídkou možných aktivit. Tento materiál nabídne široké veřejnosti nejen přehled všech vhodných pražských lokalit, ale i jejich podrobnou specifikaci a mapu k jejich snadnému vyhledávání.