Rozvoj aplikace eTender

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 15, 2009
Price (Kč without VAT)
818,720 ,- Kč
Supplier
KOMIX s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem poptávky je rozvoj aplikace eTender o nasledující 1. Rozšíření aplikace eTender o automatizovaný import údajů z elektronického tržiště AllyTradeSpe cifikace službyVytvoř ení XML rozhraní pro komunikaci mezi systémy eTender a Allytrade. Zajištění automatizované ho importu údajů do eTender po zadání identifikačníh o čísla výběrového řízení uživatelem. Podpora zpracování importovaných výběrových řízení v eTenderu.2 . Manuální vyčištění databáze subjektů importovaných ze systému ZAK. Ruční odstranění duplicit, které nelze efektivně algoritmizovat .Specifikace službyDo ostré, ručně vyčištěné databáze programu eTender budou dodatečné doplněna data, která nebyla obsažena v I. exportu ze systému ZAK.Budou doplněny chybějící subjekty. U vybraných zakázek bude doplněna vazba zakázka - dodavatel (tam, kde vlivem nekonzistentní ho I.exportu chybí.)