Tvorba metodiky implementace IS /PROXIO na MČ

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 10, 2009
Price (Kč without VAT)
2,199,834 ,- Kč
Supplier
XEOS systems s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění této zakázky je rozvoj metodiky ve vazbě na implementaci informačního systému Agendio/PROXIO na MČ. Součástí analýzy budou návrhy na aktualizaci stávající řídící dokumentace úřadu a vypracování pracovních postupů pro práci s IS úřadu na bázi PROXIO.- Pře hled problémů souvisejících s prací v IS úřadu na bázi Agendio/PROXIO - Analýza dopadu implementace IS Agendio/PROXIO na integrované systémy- Sez nam připomínek uživatelů- I dentifikované rozpory v řídící dokumentaci oproti požadavkům s práci v IS na bázi Agendio/PROXIO - Návrh změn stávající řídící dokumentace, vytvoření řídící dokumentace a její předložení ke schválení- Z pracované pracovní postupy pro práci s IS- Závěrečn á zpráva s jednoznačně formulovanými doporučeními na zefektivnění využívání IS Agendio/PROXIO - Zpracování vzorové řídící dokumentace pro užití IS Agendio/PROXIO na MČPožadova ný čas realizace je dva měsíce