Zajištění jednoho kulturně společenského setkání zaměstnanců MHMP s divadelním představením nebo koncertem

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 9, 2009
Price (Kč without VAT)
1,655,000 ,- Kč
Supplier
Pražská komorní filharmonie, obecne prospešná spolecnost,
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
2
Popis

Akce z hrazená z prostředků fondu zaměstnavatele . Setkání zaměstnanců MHMP s kulturním programem a občerstvením v závěru kalendářního roku jako poděkování za celoroční práci.