Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0015 K Hrnčířům, DAP

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 29, 2009
Price (Kč without VAT)
2,698,872 ,- Kč
Supplier
DAP. a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Výstavba propojovacího chodníku podél komunikace v ulici K Hrnčířům mezi k.ú. Šeberov a k.ú. Hrnčíře. Součástí plnění je přeložka kabelu KTR v délce 595 bm.