Mediální kampaň zaměřená na prevenci a informovanost občanů hl. m. Prahy spojenou s nárůstem výskytu viru A/H1N1 tzv."prasečí či mexické chřipky"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 13, 2009
Price (Kč without VAT)
1,946,505 ,- Kč
Supplier
Targeted Nets s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
2
Popis

Vybraný uchazeč navrhne a kompletně zajistí činnosti spojené s realizací mediální kampaně zaměřenou na informovanost a prevenci proti šíření viru A/H1N1 tzv. „prasečí či mexické chřipky“ určené pro občany hl. m. Prahy s akcentem zvýšeného rizika nákazy. Při zpracování věcného obsahu mediální kampaně musí vybraný uchazeč vycházet z dostupných odborných zdrojů a jednotlivých kvalifikovanýc h doporučených preventivních opatření proti šíření viru A/H1N1. tzv. „prasečí či mexické chřipky“. Vybraný uchazeč zkonzultuje návrh s odborníky z oboru zdravotnictví (např. zástupci MZ ČR, Hygienická stanice hl. m. Prahy, odborníci z oboru virologie a imunologie atd.).

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.