Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu e-Governmentu

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 13, 2009
Price (Kč without VAT)
2,118,200 ,- Kč
Supplier
FREEDLAND & PARTNERS s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
8
Popis

Hlavní město Praha (dále jen „zadavatel“) chce zadáním této veřejné zakázky zajistit provedení analýzy a vyhodnocení webových prezentací a portálů hlavního města Prahy a jejích 22 vybraných městských částí jako klíčových indikátorů aktuálního stavu e-Governmentu v Praze. Součástí zakázky je zpracování metodiky průzkumu a hodnocení, sběr dat a jejich analýza a vyhodnocení průzkumu. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.