stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0002 , část 02 – splašková kanalizace a část 04 – přípojky Nad Teplárnou

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 19, 2009
Price (Kč without VAT)
950,000 ,- Kč
Supplier
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)pro výše uvedenou stavbu.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.