Zajištění technickobezpe čnostního dohledu na objektech Protipovodňové ho opatření hl. m. Prahy v roce 2009

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 20, 2009
Price (Kč without VAT)
1,099,400 ,- Kč
Supplier
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Provedení technickobezpe čnostního dohledu na objektech ptrotipovodňov ých opatření, zařazených do 3. a 4. kategorie vodních děl, včetně závěrečné zprávy.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.