Stavba č. 0094 MO 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála“ Dopracování dokumentace pro posouzení v rámci EIA.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 23, 2009
Price (Kč without VAT)
2,082,500 ,- Kč
Supplier
Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Základní požadavek na doplnění dokumentace dle přílohy č.4 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru stavby na životní prostředí v platném znění (dále EIA) stavby MO č. 0094 je formulován dopisem MŽP ze dne 26.9.2008 č.j. 70475/ENV/08, ve kterém je formou připomínek stanoven rozsah zadání požadovaného doplnění.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.