„Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka a stavba č. 8313 – Libeňská spojka“Dopraco vání dokumentace pro posouzení v rámci EIA.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Oct. 20, 2009
Price (Kč without VAT)
2,249,100 ,- Kč
Supplier
ENVISYSTEM, s. r. o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Základní požadavek na doplnění dokumentace dle přílohy č.4 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru stavby na životní prostředí v platném znění (dále EIA) stavby MO č. 0081 je formulován dopisem MŽP ze dne 26.9.2008 č.j. 70483/ENV/08, ve kterém je formou připomínek stanoven rozsah zadání požadovaného doplnění. V případě dokumentace EIA stavby č. 8313 Libeňská spojka je tento základní požadavek na doplnění formulován dopisem MHMP ze dne 10.10.2008 zn. S-MHMP-270889/ 2006/OOP/VI/EI A/208-4a/Nov.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.