„SOŠ Stavební a Zahradnická – výst. skleníku bot. zahr.“, etapa 0002 Skleníky – ekologická zátěž

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 26, 2009
Price (Kč without VAT)
4,721,718 ,- Kč
Supplier
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Přeložka zatrubnění potoka z trub železobetonový ch v celkové délce 121, 00 m a zřízení revizních šachet 1-5. Řešení ekologických zátěží - odstranění kontaminované zeminy, odvoz na skládku a další práce k uvolnění staveniště a umožnění realizace skleníku.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.