č. 40555 Zokruhování vodovodního řadu Praha východ, et. 0001 – DN 800

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 6, 2009
Price (Kč without VAT)
1,880,000 ,- Kč
Supplier
BOMART spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

ověřovací studie včetně přípravných prací a podkladů. Jedná se o vodovodní řad DN 800 od Uhříněvsi , okolo Pitkovic do ul. Formanské v Újezdu – viz situace s vyznačením krajních bodů A a B

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.