TV Za Horou, etapa 0003 - komunikace 1. část - ul. Za Horou - stavební práce

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 18, 2009
Price (Kč without VAT)
5,468,000 ,- Kč
Supplier
PRAGIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Jedná se o výstavbu vodohospodářsk ých objektů v ul. Za Horou. V rámci této veřejné zakázky malého rozsahu byli osloveni tři stavební dodavatelé.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.