Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0017 Pod Javory, DSP, DZS, AD

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 26, 2009
Price (Kč without VAT)
895,600 ,- Kč
Supplier
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v počtu 10 paré včetně průzkumů a zaměření, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v počtu 10 paré včetně výkazu výměr v tištěné a elektronické podobě a dvou stejnopisů kontrolního rozpočtu investora a na výkon autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku v úseku ulice pod Javory a točky BUS MHD. Součástí plnění je likvidace dešťových vod.