Posouzení správnosti postupu zadavatele při zadávání veškerých veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu Opencard hlavním městem Prahou, odborem informatiky MHMP.

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Dec. 17, 2009
Price (Kč without VAT)
800,000 ,- Kč
Supplier
APOGEO Audit, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Jedná se o auditorské práce na posouzení zákonnosti postupu při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu Opencard, a to včetně posouzení souladu smluv a jejich dodatků se zadávací dokumentací k veřejným zakázkám

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.