stavba č.0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004–Gravitačn í stoka z Cholupic do A2 část 03 stoka Kouty

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Feb. 11, 2010
Price (Kč without VAT)
1,877,320 ,- Kč
Supplier
INSET s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

zajištění nivelačního měření, deformometri e, konvergence, měření vibrací, geotechnické ho dohledu, pasport stávajících studní, vedení databáze výsledků monitoringu On-line včetně kanceláře monitoringu

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.