Zpracování EIA pro záměr "Řešení energetickkého využití organickýcjh odpadů a kalů z Prahy"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
April 20, 2010
Price (Kč without VAT)
1,750,000 ,- Kč
Supplier
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

EIA podle zák 100/2001 Sb pro variantu Aerobní zpracování kalů a organických materiálů pro kalové hospodářství v lokalitě Drasty

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.