Rozpracování doporučení na základě materiálu Mapa korupčních rizik ze dne 16.3.2009

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 15, 2010
Price (Kč without VAT)
1,350,000 ,- Kč
Supplier
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Jedná se o zhodnocení úrovně protikorupčníc h opatření u vyšších územně samosprávných celků a jejich srovnání a rozpracování klíčových oblastí - oblast uzavírání smluv, oblast zadávání veřejných zakázek a oblast prodeje majetku města

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.