stavba č. 0012 "Protipovodňov á opatření na ochranu HMP", etapa 0007 Troja, část 12 - objednávka stavebních prací

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 15, 2010
Price (Kč without VAT)
4,574,092 ,- Kč
Supplier
Zakládání staveb,a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

stavební práce s pojené s úpravou povrchu náplavky a svahu přilehlé hráze na pravém břehu Vltavy – Troji. Půdorysný rozsah prací je zakreslen v přiložené situaci (obdrželi jste k cenové nabídce), práce budou prováděny od tramvajového mostu směrem proti proudu Vltavy až k oplocení teniso-vého hřiště.Vzhle dem k rozsahu a obsahu poptávaných prací jsou tyto zařazeny pod jeden stavební objekt

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.