Projekt zajištění služby přistavení velkoobjemovýc h kontejnerů pro sběr bioodpadů od občanů hl. m. Prahy a předání velkoobjemovýc h kontejnerů s bioodpadem ke zpracování kompostováním

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 31, 2010
Price (Kč without VAT)
2,500 ,- Kč
Supplier
Pražské služby, a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Projekt zajištění služby přistavení velkoobjemovýc h kontejnerů pro sběr bioodpadů od občanů hl. m. Prahy a předání velkoobjemovýc h kontejnerů s bioodpadem ke zpracování kompostováním 30.6.2010

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.