MO Myslbekova - Prašný most - Urbanistická studie prostoru u křižovatky Prašný most v Praze 6

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
March 25, 2010
Price (Kč without VAT)
2,082,720 ,- Kč
Supplier
PUDIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Cílem zadávané studie bude řešení prostorů přímo dotčených stavbou MO č. 9515 se zohledněním nových podmínek, které byly od vydání stavebního povolení postupně stanoveny a rovněž i navazujících území, která k vlastní stavbě těsně přiléhají. Souvislosti je nezbytné prověřit v širších vztazích, které ovlivňují a zakládají základní funkční charakteristik y vznikajícího nového městského parteru.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.