Stavba č. 9543 Radlická - Strahovský tunel, sanace zdi pod Gymnáziem Na Zatlance (II.etapa)

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 4, 2010
Price (Kč without VAT)
3,765,507 ,- Kč
Supplier
Město Znojmo
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Sanace II. etapy opěrné zdi pod Gymnáziem Na Zatlance, provedené přikotvením železobetonové předstěny vč. úpravy horní římsy.