Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část A - MUK Malovanka), úpravy u severního výjezdu ze SAT

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
May 7, 2010
Price (Kč without VAT)
5,315,116 ,- Kč
Supplier
Město Znojmo
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Provedení oprav, stavebních úprav a nátěrů zdí u severního výjezdu ze SAT vč. nátěrů všech zdí úpravou antigrafity v souvislosti se zprovozněním MÚK Malovanka

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.