„Stavba č. 0080 MO Prašný most - Špejchar “

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 18, 2010
Price (Kč without VAT)
1,789,200 ,- Kč
Supplier
METROPROJEKT Praha  a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Studie dopadů navrhovaných architektonick ých úprav v prostoru st.metra Hradčanská

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.