„Rekonstrukce nákladních výtahů“ pro SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha 10

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
June 23, 2010
Price (Kč without VAT)
3,589,439 ,- Kč
Supplier
MSV Liberec, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
5
Popis

Rekonstrukcí 4 výtahů se rozumí kompletní výměna technologie výtahů při zachování šachet (výměna výtahových klecí, strojů, motorů, vodítek, šachetních dveří, rozvodů elektrické energie, rozvaděčů, ovládání, signalizace), která již nevyhovuje současným normovým požadavkům (a s tím související stavební i elektro práce – bourání, dozdívání, omítky, oprava ostění apod.)

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.