Stavba č. 0065 ST 2.stavba (část B - hloubený tunel) - hydrogeologick ý průzkum pro stoku "CO3"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
July 26, 2010
Price (Kč without VAT)
1,811,310 ,- Kč
Supplier
PUDIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Provedení podrobného hydrogeologick ého průzkumu v Královské zahradě Pražského hradu dle požadavků Správy Pražského hradu a OPP Kanceláře prezidenta republiky ( 6 nových hydrovrtů vč. vyhodnocení) před vydáním souhlasu k zahájení stavebního řízení stoky "CO3".

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.