Studie dostupnost přiměřeného nájemního bydlení seniorů v hl. m. Praze

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Feb. 5, 2010
Price (Kč without VAT)
987,000 ,- Kč
Supplier
Dr. Zdeněk Pernes
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Předmětem veřejné zakázky je sociologické šetření a zpracování studie o dostupnosti přiměřeného nájemního bydlení seniorů v hl. m. Praze. Vypsání veřejné zakázky navazuje na výstupy studie "O postavení a životních podmínkách seniorů v hl. m. Praze" vypracovanou v roce 2008. Cílem je zjistit "zaplatitelnos t" nájemního bydlení a přiměřenost bytů v nichž senioři bydlí. Na základě zjištěných dat poté definovat potřebu městských sociálních bytů pro seniory, respektive potřebu sociální bytové výstavby.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.