stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0019 Horšovská

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 2, 2010
Price (Kč without VAT)
5,899,856 ,- Kč
Supplier
DUMA, spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající v realizaci stavby - rekonstrukce uličního prostoru, s doplněním konstrukce a obnovou krytu vozovky, s provedením oboustranného chodníku, vjezdů k nemovitostem, parkovacích stání, zeleně a odvodnění, v ulici Horšovská, v úseku Řepíková - Drahov-ská, v rámci stavby č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0019- Horšovská“. Součástí plnění je realizace dop-ravních opatření. Rozsah prací byl specifikován v přiložené dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a ve výkazu výměr cenové poptávky.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.