Studie proveditelnost i "Zpracování směsných surových kalů z ÚČOV technologií PGV (plazmové zplynování a nitrifikace)"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 27, 2010
Price (Kč without VAT)
1,915,000 ,- Kč
Supplier
SOLENA CZ spol. s r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
4
Popis

Zaměření studie na řešení přímého zpracování odvodněného směsného surového kalu a shrabků z ÚČOV technologií PGV na Císařském ostrově.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.