MO Myslbekova – Pelc/Tyrolka - právní poradenství ve věci platnosti územního rozhodnutí

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 14, 2010
Price (Kč without VAT)
918,000 ,- Kč
Supplier
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelár
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Právní poradenství v souvislosti se soudním řízením vedeným u Městského osudu v Praze pod sp. Zn. 7 Ca 357/2006, které se týká žalob ekologických občanských sdružení proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj , jímž byla zamítnuta jejich odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozhodování, ze dne 8.7.2002 č.j. 131247/01/OUR/ DI/Š, kterým byla umístěna stavba označená jako Městský okruh , stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar a stavba č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.