stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0030 "Komunikace Otovická"

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 20, 2010
Price (Kč without VAT)
5,895,917 ,- Kč
Supplier
ZEPRIS s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající v realizaci stavby komunikace - vozovky, s odvod-něním do vpustí, a chodníků, v ulici Otovická, v úseku Chodovická – Komárovská, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0031 – „Komunikace Otovická“. Součástí plnění je zřízení vjezdů a vstupů ke stávajícím nemovitostem, parkovacích stání, zeleně, definitivního dopravního značení a realizace dopravních opatření po dobu stavby. Rozsah prací byl specifikován v přiložené dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a ve výkazu výměr cenové poptávky.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.