Ověření postupu realizace souboru staveb Městského okruhu Myslbekova – Pelc/Tyrolka

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 13, 2010
Price (Kč without VAT)
2,244,000 ,- Kč
Supplier
APOGEO Audit, s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
1
Popis

Ověření postupu realizace stavby k 31.3.2010, tj. plnění termínů, smluvních cen a fakturace na vybraných objektech realizovaných společností Metrostav, a.s. ( za stavební část) a ČKD Praha DIZ, a.s. (za technologickou část) na stavbách Městského okruhu č. 9515 (Myslbekova – Prašný most), č. 0080 (Prašný most – Špejchar) a č. 0079 (Špejchar – Pelc/Tyrolka), včetně zdůvodnění odchylek plánovaných hodnot od skutečnosti. Toto ověření bude provedeno na vybraném reprezentativn ím vzorku stavebních a technologickýc h částí za období 2007 – 3/2010

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.