Elektronický nákupní systém

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 3, 2010
Price (Kč without VAT)
1,908,000 ,- Kč
Supplier
ECONOMY.CZ s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění komplexního elektronického nástroje pro realizaci on-line výběrových řízení malého rozsahu a elektronických aukcí na dobu 4 let pro dvě vybrané organizace spadající do působnosti zadavatele.P ředmět veřejné zakázky je rozdělen do následujících částí

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.