webová prezentace IFA 2012

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 15, 2010
Price (Kč without VAT)
591,840 ,- Kč
Supplier
Estetica s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Zadání řešení projektu IFA1. Fáze prezentaceVy tvoření internetové prezentace konference v rozsahu dle dodané struktury (viz níže). Prezentace bude mít informační charakter, cílem je oslovit zájemce o problematiku a seznámit je přehledně s nabízenými možnostmi. Součástí bude "interest form" pro získávání kontaktů.Gra fická podoba prezentace nemá následovat styl předešlých konferencí. Klade se důraz na funkčnost a přehlednost. Upřednostňován je tzv. clear styl grafiky.Graf ický návrh nebo alespoň drátěný model navrhovaného řešení je součástí výběrového řízení.Preze ntace by měla být funkční v první polovině září 2010.2. Fáze program konferencePr ezentační část bude doplněna o aplikaci s programem konference. Aplikace bude zahrnovat

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.