0051 Protihluková opatření na dokonč. stavbách „ vstupní podklady pro PD protihlukových opatření u Spořilovské ulice“

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Nov. 26, 2010
Price (Kč without VAT)
2,100,000 ,- Kč
Supplier
INPAR s.r.o.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
3
Popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření a vypracování ověřovací studie ( v návaznosti na studii z roku 2005 ) návrhu protihlukových opatření pro snížení hluku z automobilové dopravy na Spořilovské ulici , na okolní zástavbu.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.