Souvislá údržba místní komunikace ul. K Myslivně, v úseku ul. 17.listopadu - křižovatka ul. Dr.Slabihoudka - Studentská v městském obvodu Poruba

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Ostravské komunikace, a.s.
Industry
Stavebnictví
Award date
July 14, 2006
Price (Kč without VAT)
8,713,488 ,- Kč
Supplier
STRABAG a. s., Odštěpný závod Praha
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
5
Popis

Výměna obrusné vrstvy s opravou trhlin, výšková úprava a doplnění kamenných obrubníků a řádků z žulových kostek a obnovení krytu vozovky.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.