Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou, oprava pravého břehu hraničního úseku

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Povodí Labe, státní podnik
Industry
Stavebnictví
Award date
July 14, 2006
Price (Kč without VAT)
8,029,356 ,- Kč
Supplier
SaM silnice a mosty a.s.
Procedure
Užší
Bids count
5
Popis

Odstranění původního štěrkohaťového opevnění pravého břehu a zřízení nového opevnění z lomového kamene s urovnáním líce. Zpevnění bermy, ohumusování a zaměření (vč. vytyčení) státní hranice podle hraničního dokumentárního díla.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.