Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou, oprava pravého břehu hraničního úseku

Zdroj
Věstník veřejných zakázek
Zadavatel
Povodí Labe, státní podnik
Odvětví
Stavebnictví
Datum zveřejnění
14. července 2006
Cena (Kč bez DPH)
8 029 356 ,- Kč
Dodavatel
SaM silnice a mosty a.s.
Druh řízení
Užší
Počet nabídek
5
Popis

Odstranění původního štěrkohaťového opevnění pravého břehu a zřízení nového opevnění z lomového kamene s urovnáním líce. Zpevnění bermy, ohumusování a zaměření (vč. vytyčení) státní hranice podle hraničního dokumentárního díla.

Informace od návštěvníků

Vyšel o zakázce článek?
Jsou vedené údaje špatně?
Přidejte k zakázce odkaz nebo informaci.