Rekonstrukce mostu ev.č. 4861-4 přes Ondřejnici na sil. III-4861 v k.ú. Kozlovice

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Moravskoslezský kraj
Industry
Stavebnictví
Award date
July 17, 2006
Price (Kč without VAT)
19,994,861 ,- Kč
Supplier
ODS-dopravní stavby Ostrava, a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
12
Popis

Stavební práce spojené s odstraněním stávajícího mostu a nahrazení novým, zlepšení směrového vedení silnice v kategorii S 7,5, demolice a výstavba opěr. zdí, přeložky inženýr. sítí (plynovod, nadzem. vedení NN, veřej. osvětlení).

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.