Červený potok

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
Industry
Stavebnictví
Award date
July 21, 2006
Price (Kč without VAT)
1,694,543 ,- Kč
Supplier
Šindler – důlní a stavební společnost, s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
16
Popis

Úprava toku, odstranění sedimentu a náletu, dno potoka bude zpevněno kamenným pohozem, vybudování balvanitých a kamenných skluzů, stabilizace břehů a natrží kamenným záhozem.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.