Černá strouha

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
Industry
Stavebnictví
Award date
July 21, 2006
Price (Kč without VAT)
8,759,221 ,- Kč
Supplier
PROLES, s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
10
Popis

Rozebrání současného opevnění koryta toku, zřízení nového opevnění v celém profilu kamennou dlažbou do betonového lože z vodostavebního betonu. Stabilizace opevnění podélnými pásy dlažby, které budou rozepřeny od seby příčnými pásy. Délka úpravy je 995 m.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.