Černá strouha

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa
Industry
Stavebnictví
Award date
July 21, 2006
Price (Kč without VAT)
8,759,221 ,- Kč
Supplier
PROLES, s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
10
Popis

Rozebrání současného opevnění koryta toku, zřízení nového opevnění v celém profilu kamennou dlažbou do betonového lože z vodostavebního betonu. Stabilizace opevnění podélnými pásy dlažby, které budou rozepřeny od seby příčnými pásy. Délka úpravy je 995 m.