Rozšíření páteře optické přenosové sítě CESNET2 - etapa IV.

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Industry
Informatika a telekomunikace
Award date
July 21, 2006
Price (Kč without VAT)
35,485,221 ,- Kč
Supplier
Networksys a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
2
Popis

Doplnění páteřního DWDM systému (Praha-Brno-Olomouc-Hr.Králové-Praha) o trasy Praha-Plzeň (123 km) a Olomouc-Ostrava (189 km) včetně nezbytného rozšíření konfigurací DWDM v GigaPop Praha a Olomouc a dodávka řídícího, dohledového a monitorovacího systému.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.