Vysokovázací prvky: přístav Praha - Holešovice

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Povodí Vltavy, státní podnik
Industry
Stavebnictví
Award date
July 25, 2006
Price (Kč without VAT)
17,747,260 ,- Kč
Supplier
NAVIMOR - INVEST S.A. odštěpný závod Praha
Procedure
Otevřené
Bids count
3
Popis

Vybudování 15ks ocelových vázacích prvků (dalb) na zdi přístavu Holešovice pro možnost vyvázání plavidel. Dalba je tvořena třemi ocelovými rourami v. 3,0m s pacholaty a žebříky. Ve zdi pod každou dalbou budou 3 nová pacholata.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.