Strašice - kasárna, odkanalizování areálu

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Obec Strašice
Industry
Stavebnictví
Award date
July 25, 2006
Price (Kč without VAT)
6,617,987 ,- Kč
Supplier
Kašparů-Koller, Stavitelství s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
21
Popis

Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace ve stávající zástavbě vč. domovních přípojek, přeložek inž. sítí a uvedení komunikací do původního stavu. Hlavní stoky jsou navrženy z korugovaného a žebrovaného plastu DN 250, 300, 400 a 500.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.