Poskytnutí služeb při realizaci sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RSM CHEMACRYL, a.s.

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo financí
Industry
Technické služby
Award date
July 25, 2006
Price (Kč without VAT)
195,782,220 ,- Kč
Supplier
DEKONTA, a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
5
Popis

Cílem je provedení demoličních prací specifikovaných objektů, odtěžení kontaminované zeminy, sanace nesaturované zóny, likvidace vzniklých odpadů, provádění ochranných sanačních prací na podzemních vodách, zpracování závěrečné zprávy.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.