Poskytnutí služeb při realizaci sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RSM CHEMACRYL, a.s.

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo financí
Industry
Technické služby
Award date
July 25, 2006
Price (Kč without VAT)
195,782,220 ,- Kč
Supplier
DEKONTA, a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
5
Popis

Cílem je provedení demoličních prací specifikovaných objektů, odtěžení kontaminované zeminy, sanace nesaturované zóny, likvidace vzniklých odpadů, provádění ochranných sanačních prací na podzemních vodách, zpracování závěrečné zprávy.