Most ev.č. 299-003 přes Metuji v Josefově

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
Industry
Stavebnictví
Award date
July 28, 2006
Price (Kč without VAT)
21,207,168 ,- Kč
Supplier
SOVIS s.r.o.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
3
Popis

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu ev.č. 299-003, který je v havarijním stavu. Tento mostní objekt leží na silnici II/299 v km 18,581. V rámci rekonstrukce mostu bude provedeno odstranění stávající konstrukce mostu včetně spodní stavby, provedení nové spodní stavby a nové konstrukce mostu, která bude v příčném řezu tvořena železobetonovými trámy a železobetonovou spřaženou deskou. Součástí stavby budou přeložky sítí, demolice starého mostu, úprava komunikace.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.