Výběr dodavatele Optického emisního spektrometru

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Industry
Medicínské vybavení
Award date
July 28, 2006
Price (Kč without VAT)
2,082,115 ,- Kč
Supplier
Pragolab s.r.o.
Procedure
Otevřené
Bids count
6
Popis

Předmětem zakázky je dodávka optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Přístroj bude používán ke stanevení makroprvků, mikroprvků a cizorodých látek v půdních extraktech a mineralizátech, v mineralizátech rostlinného materiálu.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.