Zpracování projektové dokumentace zařízení staveniště ke stavbě č. 0080 Prašný most - Špejchar

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Aug. 1, 2006
Price (Kč without VAT)
1,493,100 ,- Kč
Supplier
Metroprojekt Praha, a.s.
Procedure
Jednací bez uveřejnění
Bids count
Not published
Popis

Měření hluku a útlumu oken, návrh protihlukových opatření na podkladě dodatečných zvýšených požadavků hygienické služby řešit útlum hluku v budovách v okolí stavby před zahájením vlastní výstavby Městského okruhu. Zajištění souboru měření útlumu oken dotčených objektů doplněný ověřením stávající úrovně venkovního hluku. V dotčené oblasti se nachází celkem 78 obytných objektů.