Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady v Srbsku a Černé Hoře

Source
Věstník veřejných zakázek
Buyer
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Industry
Technické služby
Award date
Aug. 4, 2006
Price (Kč without VAT)
30,000,000 ,- Kč
Supplier
Sdružení AAD společností AZAS Invest s.r.o., ATEKO, a.s. a DEKONTA, a.s.
Procedure
Otevřené
Bids count
1
Popis

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření projektu zahraniční rozvojové pomoci, který bude zaměřen na nakládání s ropnými a chemickými látkami a nebezpečnými odpady v průmyslu v Srbsku a Černé Hoře a jeho následná realizace. Zpracoaný projekt musí plně odpovídat stadardům platným v zemích EU.

Related contracts
Contract is part of group with total of 2 contracts with volume 60,000,000 Kč without VAT

Related contracts

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.